En förskola med kristen inriktning som lyfter matematiken och språket,

med fokus på lekens betydelse för barns lärande.