Älven

Älven är den nyaste avdelningen på förskolan och fr.o.m hösten 2012 har vi helt nya och fräscha lokaler. Vi jobbar med våra 21 fantastiska barn i tre grupper, Stjärnan, Månen och Solen. Vi tillbringar förmiddagarna tillsammans i olika aktiviteter så som idrott i vår stora idrottshall, utflykt, temaarbeten och pyssel m.m. Eftersom vi har många pedagoger med dansbakgrund, är också detta något vi satsar på varje vecka när vi är i idrottshallen, men också i den vanliga verksamheten i våra stora lokaler. Barndans har vi regelbundet för att främja olika utvecklingsområden hos barnen, såsom motorik, språk, matematik, social- och emotionell utveckling.

Varje dag kl 10.30 har vi samling där vi alltid lyfter Lek, matematik och språk. Varje måndag har vi ett måndagsmöte där barnen får vara med och bestämma en del hur veckan ska se ut. Här utser vi även veckans värdar som får hjälpa till med sysslor som brukar uppskattas av barnen, t.ex dukning eller att ringa i städklockan. Veckans värdar får alltid börja med att sitta på BRA-stolen där de andra barnen få lyfta saker som barnet är bra på. Ibland får veckans värd ta med sig Nallen Luffe hem för att veckan därpå kunna berätta om sina helgäventyr för de andra barnen. Luffe har alltid med sig en dagbok som föräldrarna få hjälpa till att fylla i. I och med detta får vi ett bra samarbete med hemmen, stärker barnens självkänsla när vi lyfter varandras positiva egenskaper inför varandra i BRA-stolen, och barnen får även vara med och ta ansvar samt ha inflytande i verksamheten. Allt detta står i förskolans läroplan.

Våra aktiviteter och samlingar är uppdelade på följande vis:

Måndagar – Bibelkul/måndagsmöte

Tisdagar – Utflykt/Bokstavssamling

Onsdagar- Utevistelse på gården/mattesamling

Torsdagar – TEMA/språksamling

Fredagar – Dans/leksakssamling

För frågor kring Älvens verksamhet och upplägg, kontakta oss på tel: 073 – 982 29 10.