Föräldraråd

Mål:
Öka inflytande, påverkan och engagemang i olika förskolefrågor och i för-skolans utveckling, i samråd med förskolans personal verka för en god miljö för alla våra barn.

Föräldrarådet är:
– en grupp föräldrar och skolledning som tillsammans rådgör med varandra.
– föräldrar ses som en resurs med sin erfarenhet och kunskap på olika områden. Föräldrar vars mångfald i erfarenhet och med olika kulturbakgrund tas till vara.

Föräldrarådet får insyn och kan påverka:
– barnets utveckling, lärande och kunskaper
– hälsa och välbefinnande i förskolan
– förskolans arbetsmiljö
– arbetslivsorientering
– utemiljö – planering av gården

Är du intresserad av att vara med i föräldrarådet?

Ta gärna kontakt med Marie Stenstrand på mail: info@piltradetsforskola.se