Information vid sjukdom

Sjukanmälan och friskanmälan
När Era barn är sjuka vill vi att ni ringer oss, då vi väntar på att Ni ska komma. Det är också viktigt att Ni friskanmäler Ert barn så att vi inte går ifrån er och tror att Ni fortfarande är sjuka. När barnet har haft feber måste barnet få ha en feberfri dag hemma!

Efter magsjuka måste barnet ha börjat äta normalt samt varit piggt en dag hemma (48 timmar hemma efter att det kräkts). Har barnet sjuka syskon hemma (som vid magsjuka) bör det vara hemma p g a smittrisken.

Vi tar inte emot barn med ögoninflammation p g a smittorisken. Vi ger inte mediciner (endast vid allergier).