Beskrivning av förskolan

Pilträdets förskola är fördelad på tre avdelningar, Källan, Bäcken samt Älven för de allra äldsta barnen. Femåringarna är dagligen tillsammans i egen grupp för att åldersanpassa verksamheten och för att på ett lekfullt och pedagogiskt vis förbereda de inför förskoleklassen. Förskolan drivs av stiftelsen Källan och vilar på en kristen värdegrund. De kristna värderingarna och normerna är det som ligger till grund för arbetet med barnen då leken, såväl som matematiken och språket lyfts fram i verksamheten.

Eftersom vi är många pedagoger med dansbakgrund, är också dans och rörelse något vi lägger stor vikt vid. För att se ett litet smakprov kan ni gå in på vår facebooksida och klicka på gilla. Där finns filmklipp från vår sommarfest där vi dansar, men också klipp och bilder från verksamheten i övrigt.

Personalgruppen är trygg och positiv, med hög pedagogisk kompetens. I personalgruppen finns utrymme för utveckling, förändring och nytänkande. Detta ger trygga samt glada barn och föräldrar.

Förskolans vision är främst att varje barn ska känna sig sedd och älskad, samt att barnen ska få en bra grund för fortsatt utveckling. Barnen ska utvecklas till trygga och harmoniska individer som tillsammans med pedagogerna tar ansvar för sitt eget lärande. Detta för att de senare i livet ska klara sig som vuxna samhällsmedborgare.

Förskolan är ansluten till Pilträdsskolan som bedriver skolverksamhet från förskoleklass upp till skolår 9. De barn som går på Pilträdets förskola har naturligtvis förtur till skolan höstterminen det år de fyller 6. För att göra övergången till förskoleklassen så smidig som möjligt inbjuds 5-åringarna att hälsa på klassen några gånger under vårterminen.