Mål

Vi följer målen i förskolans läroplan (Lpfö98/10). Personalen har regelbundna pedagogiska diskussioner i samband med personalmöten och avdelningsmöten. Vi strävar efter ett varierat arbetssätt för att möta alla barn individuellt, genom att bl.a. ta tillvara på situationer som uppkommer i vardagen, men också genom att arbeta tematiskt.

Leken är grunden för hela vår verksamhet. Utan leken blir lärandet i sig livlöst. Som ett träd behöver sin stam för att överleva behöver barnen leken för att kunna utvecklas inom olika områden såsom matematik, språk, motorik, social kompetens etc. Både den fria och organiserade leken är betydelsefull för barns lärande.

Matematik och språk lär vi genom rutinsituationer såsom dukning, blöjbyten och påklädning. Detta förekommer även i våra samlingar då vi på ett lekfullt sätt väver in matematiken och språket. Fr.o.m vårterminen 2011 har vi, tillsammans med IDA-enheten i Västerås stad, utvecklat vår matteverkstad där det finns material som stimulerar barnen till lek och upptäckande inom matematiken.

Natur Vi vistas i naturen, skapar samtal med barnen om denna och strävar efter att väcka deras nyfikenhet genom intressanta frågor. Vi jobbar med teman om bl.a. årstider och vad som händer och varför i naturen under de olika årstiderna. Under vår och sommarhalvåret går vi ofta till Vallby friluftsmuseum som ligger endast 20 minuters promenadväg från förskolan.

Kultur Vi strävar efter att ta tillvara på det svenska kulturarvet genom att bl.a. fira de svenska högtiderna. Ibland gör vi besök på bondgården och tittar på alla fina djur. Vi vill även att barnen ska få ta del av varandras olika kulturer och öppnar för detta i samlingar och andra speciella sammanhang. Vi samtalar med varandra och lär oss ord på olika språk. På så sätt får även barnen vara med och lära varandra om sin kultur och sitt språk, vilket gör att de växer som individer.

Skapande jobbar vi med på många olika och kreativa sätt. T.ex genom att måla på papper, snö och annat material. Vi ritar, klipper, klistrar, leker med vatten och sand och mycket annat. Allt vi gör dokumenteras så att föräldrarna får ta del av detta.

Motorik har vi dagligen i samlingar och lek. Vi rör på oss både ute och inne. Varje vecka går vi till Pilträdsskolans fräscha idrottshall där de äldre barnen alltid inleder lektionen med barndans tillsammans med våra danslärare på förskolan. De yngsta barnen får dagligen dans och rörelse på annat sätt tillsammans med våra lekfulla pedagoger.

Demokrati är något som vi har med i verksamheten dagligen. Det kan vara från att barnen får vara med och bestämma vilka strumpor de vill ha när de går ut, eller vilka grönsaker de vill ha till maten till att vi har våra måndagsmöten varje vecka med de äldre barnen. I måndagsmötena utser vi en ordförande som får hålla i mötet och dela ut den s.k. ”talking-stick” till var och en som har ordet. De som inte håller i denna vet att de ska vara tysta och lyssna på den som talar. I måndagsmötet röstar vi fram olika beslut, t.ex. om var vi ska gå på utflykt.

Förskolans mål är:
Att barnens språkliga och matematiska utveckling prioriteras
Att skapa möjligheter för alla barn att utvecklas inom olika områden
Att alla barn ska känna sig betydelsefulla och behövda
Att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade varje dag
Att barnen känner glädje på förskolan
Att barnen ska lära sig respektera varandra
Att föräldrar är delaktiga genom föräldramöten, utvecklingssamtal, månadsbrev etc.