Matteverkstan

Under vårterminen 2011 började vi sätta upp vår Matteverkstad tillsammans med Ingela och Sussi från IDA-enheten i Västerås stad.

I Matteverkstan finns möjlighet att leka med matematiken, då det finns lättillgängligt material som uppmuntrar barnen till att prova och experimentera, och som väcker deras nyfikenhet inom matematiken.