Skolgruppen

Alla barn som går sitt sista år på förskolan träffas mån-ons efter lunch, i det som vi kallar skolgruppen. Eftersom barnen går sitt sista år innan de börjar i förskoleklass vill vi förbereda dem inför denna övergång. Vi jobbar således med skolförberedande aktiviteter på olika sätt.

Läsåret avslutas med en gemensam resa till parken zoo och på den årliga sommarfesten tackas barnen av för den tid de har varit på förskolan, och vi önskar de lycka till i framtiden.